Segítők

TÁJÉKOZTATÁS

az óvodában/iskolában/kollégiumban nyújtott óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységről
A dunaújvárosi járásban működő oktatási/nevelési intézményekben 2018. szeptember 01. napjától
elérhető az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység. A feladat ellátását diplomás szakember

végzi, mint óvodai és iskolai szociális segítő.


A szolgáltatást nyújtó intézmény:
Útkeresés Segítő Szolgálat
2400 Dunaújváros, Bartók Béla út 6/b

Tel.: 25/510-100

E-mail: utkereses.iktatas@gmail.com
www.ertedvagyunk.hu

Az óvodai és iskolai szociális segítő a szociális segítő munka eszközeivel- támogatást nyújt a gyermek igényeinek megfelelően, egyéni, csoportos, közösségi formában.


KI FORDULHAT HOZZÁ:
◊ a gyermek
◊ a szülő, gondviselő
◊ a pedagógus

MIVEL KAPCSOLATBAN KERESHETIK:

◊ Információnyújtás elérhető szolgáltatásokról, jogokról, a szociális rendszer működéséről.
◊ Segítségnyújtás az ügyintézésben, szükség esetén tájékoztatást nyújtása a szociális ellátásokról és intézményekről és az ezekben szokásos eljárásokról.
◊ Egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés tanulóknak, segítségnyújtás a probléma kezelésében.
◊ Segítségnyújtás a gyermeknek és a családjának a gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben (beilleszkedési nehézségek, hiányzások, egyéni tanrend, iskolai stressz, agresszió stb.).
◊ Tanácsadás szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet más problémát okozó területein.
◊ Közvetítés a szolgáltatásokhoz. A probléma jellegétől függően javaslatot tesz a megfelelő intézménnyel való kapcsolatfelvételre, és segítséget nyújt a kapcsolat kialakításában.
◊ Iskolai csoportokban, osztályközösségben jelentkező nehézségek, problémák kezelésének segítése.
◊ Szabadidős tevékenységek szervezése, vezetése, és a köznevelési intézmény által szervezett programokon való részvétel.
◊ Készségfejlesztés szociális kompetenciafejlesztés csoport formában – prevenciós célból.
◊ Részvétel a szülő és a pedagógus közötti megbeszélésen. A szülő, a pedagógus vagy mindketten kérhetik, hogy a szociális segítő legyen jelen a megbeszélésen.

◊ Részvétel szülői értekezleten, fogadóórán.
◊ Részvétel esetkonferencián.
◊ Súlyos veszélyeztető helyzetben, elhúzó családi konfliktusok esetén, mint jelzőrendszeri tag delegálja a családot a család- és gyermekjóléti szolgálathoz.

A szociális segítő szolgáltatásainak igénybevétele térítésmentes.

Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem. Az óvodai és iskolai szociális segítő a tudomására jutott adatokat az érvényes adatvédelmi (az Útkeresés Segítő Szolgálat Adatvédelmi Tájékoztatója), titoktartási szabályoknak, előírásoknak megfelelően kezeli.

Az Önök szociális segítője:
Virág Zsuzsanna

Jelenléti napja az Önök intézményében,

Kedd és Péntek
Elérhetőségei:
Tel.: 06 20 327 3319

e-mail: utkereses.ovisk.vzs@gmail.com

A szolgáltatást igénybe vevőnek az ügyintézés menetére, a szociális segítőre irányuló panasza esetén jogorvoslat kérhető. Az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény vezetője a panaszt kivizsgálja, és tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról is. A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője az intézmény fenntartójához vagy a gyermekjogi képviselőhöz fordulhat, ha az intézmény vezetője 15 napon belül nem küld értesítést a kivizsgálás eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet.