Az intézménybe történő felvétel

Az intézménybe történő felvétel eljárásrendje

Intézményünkbe csak azokat a gyermekeket vesszük fel, akik számára a Fejér Vármegyei
(Bács-Kiskun, Tolna) Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsága iskolánkat jelölte ki.
Az eljárásrend a következő:
Amennyiben a gyermeknél tanulási képességbeli probléma merül fel, az óvoda, az iskola vagy
a szülő kezdeményezésére a helyi pedagógiai szakszolgálat vizsgálatot végez. A vizsgálat
eredményétől függően a szakszolgálat BTMN státuszt állapít meg vagy további vizsgálatra a
megyei szakértői bizottsághoz küldi. A megyei szakértői bizottság megállapíthatja a sajátos
nevelési igényt, részletes szakértői véleményt ad, melyben szerepel a kijelölt intézmény. Ha
itt a mi iskolánk neve szerepel, akkor tudjuk felvenni az intézménybe. Mivel a szakértői
bizottságok egész tanévben dolgoznak, a tanulókat mi is felvesszük a tanév közben is. Kivétel
akkor van, ha megtelt az osztály vagy a csoport.
A szakértői vélemények kétévente kerülnek felülvizsgálatra. A kontrollvizsgálatra már az
iskola küldi a tanulókat.
Rendkívüli vizsgálatot a szülő kezdeményezhet a bizottságnál, a feltétele az, hogy fél évnek el
kell telni az utolsó vizsgálat óta.

Fejér Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat elérhetősége:
Cím: 8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.
Telefon: +36-22-315-832
E-mail: szakszolgalat@fejermepsz.hu