Bázisintézmény

                                                                       

Intézményünk 2017 óta folyamatosan megkapja az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet. Ezt szakmai pályázattal lehet elnyerni 3 évente.

A most induló pályázati ciklusban olyan jó gyakorlatok, módszertani tevékenységek megosztását vállaltuk, melyek eredményesen működnek.

Az elmúlt években egyre több autista gyermek kerül az oktatási rendszerbe. Kihívást jelent az óvodák és az iskolák számára is az ő oktatásuk. Szegregált intézményünkben lévő szakemberek segítséget kívánnak adni a pedagógusoknak és a befogadó gyerekeknek is a velük kapcsolatos sajátosságok megértésében és a tanításukban jelentkező speciális módszerek tekintetében.

Érzékenyítő órák: Több éve működő gyakorlat, érzékenyítő óra tartása az integráltan oktatott autista tanulók osztálytársai számára. Az érzékenyítő óra célja játékos, életkornak megfelelő gyakorlatokon keresztül érzékeltetni az autista tanulók zárt világát, korlátait, beleélni kicsit magukat a társuk helyzetébe, empátiát váltani ki, s megfelelő lehetőségeket kínálni a segítségnyújtásra, egyáltalán felébreszteni a segítségnyújtás igényét, megelőzni a kirekesztést.

Autizmus specifikus környezet, oktatási módszerek, eszközök bemutatása

Az általános iskolákban tanuló integrált autisták kihívás elé állítják tanítóikat, tanáraikat. Minél több információt szeretnének, amit az utazó gyógypedagógusok mellett a szegregált csoportokban tanító gyógypedagógusok is megosztanának a kollégákkal.

Robotok a tanórán

A robotok használata a gondolkodás mellett számos más képességet is fejleszt. Gyakorlatilag bármelyik tantárgy keretén belül alkalmazható. Vállaljuk, hogy intézményünkben megtalálható padlórobotok segítségével bemutatjuk az SNI tanulóknál milyen formában, milyen tantárgyra szabott feladatokat lehet végrehajtani a gyerekek fejlődése érdekében.

Digitális feladatgyűjtemény

Természettudomány című tantárgy anyagaihoz kapcsolódva, digitális feladatgyűjteményt készít gyógypedagógus kollégánk, amit könnyedén és eredményesen használhatnak mind a tanulók, mind a pedagógusok. A tanulásban akadályozott 5-6. osztályos tanulók természettudomány tantárgyának minden leckéjét lefedi. Segítségével könnyebben megszervezhető a diákok önálló tevékenysége, elsősorban az egyéni munka, de a csoportmunkát, projektmunkát is támogathatja.   Gyakoroltatja a szövegértést, segíti a korábban tanultak felidézését.  Rejtvényekkel, játékos feladatokkal, önálló problémamegoldásra serkentő feladatokkal mélyíteni a tananyagot.

Tehetséggondozás az SNI tanulóknál

A tehetséggondozás több területen is megjelenik intézményünkben. Gyógypedagógus kollégáink bemutatják, hogy milyen módszerek, segítségével lehet a tánc, a zene segítségével az arra érzékeny SNI tanulókkal is színvonalas produkciókat létrehozni.

VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK

  • Előre felvett érzékenyítő órák megtekintése után műhelymunka keretében választ kaphatnak az érdeklődők a kérdéseikre.
  • Az autizmus témakörön belül bemutató foglalkozások segítségével támasztjuk alá a speciális módszerek, eszközök használatát. Lehetőséget biztosítunk a látottak megbeszélésére.
  • Óralátogatás keretében ismerkedhetnek meg a kollégák a padlórobotok használatával, ill. kipróbálásukra is van lehetőség. Az eszközök típusaival és tanórai bevezetésével kapcsolatos segítséget is tudunk adni.
  • A természettudomány tantárgy és a hozzá folyamatosan készülő digitális feladatgyűjtemény készítésébe vonja be kollégánk az érdeklődőket előadás keretében. A feladatgyűjtemény megosztása is cél.
  • A tehetséggondozás keretébe bevont területeken bemutatjuk azt a fejlődési folyamatot – előre felvett film segítségével – ahogy az első lépésektől az elkészült produkcióig jutunk.
  • Több tantárgy esetében bemutató órákat tartunk a módszereink bemutatására, ill. annak érzékeltetésére, hogy miben különbözik az integrált oktatásban tanuló SNI gyermek és a szegregált oktatásban részt vevő.
  • Megszervezzük a pedagógiai – gyógypedagógiai asszisztensek számára a következő találkozót, találkozókat, ami a járványhelyzet miatt abbamaradt. A tapasztalatcsere mellett tartalmas programot is biztosítunk számukra.
  • Az Oktatási Hivatal (POK) számára, szükség esetén az intézményben levő termek és az aula rendelkezésre áll.