Iskolánkról

                                                                  

Bemutatkozás

 Ha egy gyermek nem tud úgy tanulni, ahogy tanítjuk, akkor úgy kell tanítanunk, ahogy ő tanulni tud.

                                                                                             /Ignacio Estrada/

         Intézményünk, a dunaújvárosi Móra Ferenc Általános Iskola és EGYMI szegregált gyógypedagógiai intézmény, alapfeladata a város és a környék sajátos nevelési igényű gyerekeinek oktatása, nevelése. Az elmúlt években a tanulók létszáma folyamatosan nő, a gyermekek egyre összetettebb problémákkal kerülnek iskolánkba. A gyógypedagógusainknak naponta újabb és újabb szakmai kihívásoknak kell megfelelni. Szükség van olyan technikák, terápiák felkutatására, elsajátítására, ami segít a problémák megoldásában. A sok továbbképzés és a mesterprogramok új módszereket, adaptációkat hoztak be a hétköznapokba.

             Jelenleg a következő fogyatékossági területekről kerülnek ki a tanulócsoportok:

tanulásban akadályozottak       1-8. osztály

értelmileg akadályozottak         3 csoport

súlyos-halmozottan sérültek      3 csoport

autisták                                      5 csoport

Utazóhálózatunk Dunaújvárosban és néhány város környéki településen dolgozik. A pedagógusok nemcsak az integráltan oktatott gyermekeknek, hanem a befogadó iskoláknak, a befogadó osztályok tanítóinak is nagy segítséget tudnak nyújtani módszertani tanácsadásokkal, speciális fejlesztési tervekkel, eszközökkel, eljárásokkal. Így az a cél is megvalósul, hogy a többségi általános iskolában tanuló, speciális nevelési igényű gyermekek, a lehetőségeinkhez képest maximális ellátásban részesüljenek, a nevelők napi segítséget kapjanak, a szülők pedig bármikor fordulhatnak tanácsért az utazó gyógypedagógusokhoz.

A tanórai és a tanórán kívüli tevékenységek, a tanulók egyéni képességeinek megfelelően szerveződnek. Habilitációs, rehabilitációs foglalkozásokon a hiányosan működő képességek korrekciója, az értelmi képesség, illetve az egész személyiség fejlesztése folyik.

A tehetséggondozás sport, zene és a tánc területén valósul meg, ami a gyerekek érdeklődésének megfelelően szerveződik.

Intézményünkben mindig is komoly sportélet zajlott. Számos, FODISZ által szervezett diákolimpiai versenyen vesznek részt tanulóink. 1995 – ben kapcsolódtunk be a Magyar Speciális Olimpia Szövetség versenyrendszerébe, aminek következtében sikersportág lett a gyorskorcsolya, görkorcsolya és jelenleg a torna. Ezen sportágakban való versenyzéssel jártak tehetséges tanulóink többször pl. Amerikában, Kínában, Abu Dabiban, ahonnan érmekkel tértek haza. 2023. júniusában Berlinben voltak a világjátékok, ahova 2 tanulónk is kijutási jogot szerzett torna szakágban. Mindketten több aranyéremmel tértek haza.

Saját szervezésű tanulmányi versenyeink vannak, melyekre a megyében lévő speciális iskolák tanulóit hívjuk meg. Az SNI tanulók számára kiírt Komplex tanulmányi versenyen minden évben jelen vagyunk.

Számos iskolai programot szervezünk, melyeken gyerekek, felnőttek szívesen vesznek részt.

Minden tanóra, szabadidős tevékenység, minden iskolában eltöltött idő azt a célt szolgálja, hogy minden nálunk tanuló diák minél zökkenőmentesebben élhesse életét az épek világában.